Thursday, November 09, 2006

คนปีนเขา


ภาพติดผนัง "คนปีนเขา" ภาพนี้จะช่วยเตือนสติเราว่า จิตใจของคนเรานั้นมีธรรมชาติไหลไปสู่ที่ต่ำเสมอ เสมือนกับแรงดึงดูดของโลกที่จะคอยฉุดให้นักปีนเขาร่วงหล่นตกจากภูเขา นักไต่เขาจึงต้องใช้ความเพียรและพละกำลังอย่างเต็มที่เพื่อปีนขึ้นสู่ยอดเขา อันเป็นเป้าหมาย ดังนั้นทุกครั้งที่เราเห็นภาพนี้ จึงควรระลึกถึงธรรมชาติของจิตใจ และปรารภความเพียร ตั้งใจที่จะฝึกฝนพัฒนาจิตใจจนกว่าจะบรรลุอิสรภาพ คือ "นิพพาน"

จาก http://www.budpage.com/office.shtml ขออนุโมทนาบุญที่ Budpage สร้างสรรสิ่งดีๆ

No comments: