Wednesday, November 15, 2006

ขอเชิญชวนร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ขอเชิญชวนร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
15/11/2006 โปรดบอกบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการช่วยส่งต่อๆกันไปนะครับเรียน ท่านผู้มีจิตเมตตาเนื่องด้วยขณะนี้แถบที่ราบภาคกลางและตะวันออกของไทย ได้เกิดเหตุน้ำท่วม โดยมีผู้เสียชีวิตเกือบ 200 ชีวิตแล้วและเจ็บป่วย ประมาณเรือนแสนคน ประชาชนหลายส่วนใน 43 จังหวัด ไร้ที่อยู่อาศัย ข้าวปลาอาหารไม่เพียงพอ เรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ต้องการทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือเเละฟื้นฟู สามารถช่วยเหลือโดยการบริจาคเงินทาง
1. สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี...สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บ/ช กระแสรายวัน เลขที่ 045-3-04190-6 โปรด fax สำเนาใบโอนพร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ที่จะให้
สภากาชาดไทยออกใบเสร็จรับเงิน ที่ fax เลขที่ 02-2500120 โทร. 02-256 4068-9
หรือบริจาคด้วยตนเองที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (ในเวลาราชการ 8.30-16.30น)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-255 9911 , 02-256 4441-3
2. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในบริเวณกรมประชาสงเคราะห์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๘๒-๙๕๙๖,๐๒-๒๘๑-๑๙๐๒ โทรสาร : (๖๖๒) ๐๒-๒๘๑-๑๔๒๓
ท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเงิน หรือสิ่งของกรุณาติดต่อได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ ในบริเวณกรมประชาสงเคราะห์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรู-พ่าย กรุงเทพฯ 10100
หรืออาจส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นเช็คธนาคาร ,ดร๊าฟท์, ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนามมูลนิธิประชานุเคราะห์ฯ หรือธนานัติ สั่งจ่าย ปท. สวนจิตรลดา
หากท่านโดยเสด็จพระราชกุศลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะขอตั้งทุนไว้ในมูลนิธิฯ ก็ได้ซึ่ง มูลนิธิฯ จะแยกบัญชีไว้ เพื่อนำเฉพาะดอกผลไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ส่วนเงินทุนของท่านยังคงอยู่ตลอดไป ครั้งต่อไปท่านจะโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวนเท่าใดก็ได้ นอกจากนี้ ท่านยังขอตรวจสอบยอดเงินทุนของท่านได้ทุกเวลา
3. รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน ๔๖ จังหวัด
โดยผ่านทางบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”
ธนาคารออมสิน สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 00-0025-20-014972-3

อนฺนโท พลโท โหติ วตฺถโท โหติ วณฺณโทยานโท สุขโท โหติทีปโท โหติ จกฺขุโท
ผู้ให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง
ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้ผิวพรรณ
ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข
ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ

No comments: